ภาษา : ไทย | English 
เมนู

เกี่ยวกับเรา

บทความ
คำแนะนำในการเลี้ยงสุนัขในขณะที่คุณมีลูกน้อย
 
 
คำแนะการเลี้ยงสุนัขในขณะที่คุณมีลูกน้อย
- พาสุนัข/สัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าตั้งแต่อายุ 2-3 เดือน ....

เมื่อลูกอยากเลี้ยงสัตว์ พ่อแม่ควรทำอย่างไร
 
 
ก่อนมีสัตว์เลี้ยง....ควรรู้อะไร
- เข้าใจลูก...
- เข้าใจสัตว์เลี้ยง....


สถิติของเว็บไซต์

ติดต่อเรา

นาฬิกา

การฉีดวัคซีนสุนัข-แมว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงที่ลูกสุนัขมีระดับภูมิคุ้มกันจากแม่ลดต่ำลงจนระดับภูมิคุ้มกันเดิมในร่างกาย ไม่สามารถไปรบกวนการทำงานของวัคซีน ภูมิคุ้มกันจากแม่จะป้องกันโรคได้เพียงประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังจากนั้นระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดต่ำลง ซึ่งลูกสุนัขอาจได้รับเชื้อโรค และป่วยเป็นโรคได้ แต่ถ้าฉีดวัคซีนเร็วเกินไประดับภูมิคุ้มกันที่ยังมีอยู่ในลูกสุนัขจะต้านกับเชื้อในวัคซีนและไม่เกิดภูมิคุ้มกันขึ้น เราจึงควรให้ลูกสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนเมื่ออายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ และสามารถฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้เมื่อลูกสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป

โปรแกรมการฉีดวัคซีนสุนัข

อายุสุนัข
ชนิดของวัคซีน
4 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันโรคหวัดและหลอดลมอักเสบ
6-7 สัปดาห์
วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบ หรือ วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข
8-10 สัปดาห์
วัคซีนรวม ป้องกันโรคลำไส้อักเสบ, ไข้หัดสุนัข, ตับอักเสบ, เลปโตสไปโรซิส และโรคหวัด และหลอดลมอักเสบ
12-14 สัปดาห์
วัคซีนรวม ป้องกันโรคลำไส้อักเสบ, ไข้หัดสุนัข, ตับอักเสบ, เลปโตสไปโรซิส และโรคพิษสุนัขบ้า
ทุก 1 ปี
วัคซีนรวม ป้องกันทุกโรค

 โปรแกรมการฉีดวัคซีนแมว

อายุแมว
ชนิดของวัคซีน
8 สัปดาห์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว โรคหวัดติดต่อ และหลอดลมอักเสบติดต่อ
9 สัปดาห์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย
11-12 สัปดาห์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
12 สัปดาห์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว โรคหวัดติดต่อ และหลอดลมอักเสบติดต่อ(ซ้ำ) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย(ซ้ำ)
ทุก 1 ปี
ฉีดวัคซีนรวม ป้องกันทุกโรค


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE